دوشنبه, 3 مهر 1396

عنوان : بازدید رئیس دانشگاه زابل از فضای اداری پردیس دانشگاهی
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه زابل:

دکتر موسی بهلولی رئیس محترم دانشگاه در بازدید از فضای اداری پردیس دانشگاهی گفت: در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» یکی از مهمترین وظایف بخش دولتي و خصوصی، شناسایی آسیب‌ها و نقاط ضعف در نحوه اجراي سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنين اقدام در جهت رفع اين آسيب‌ها و معضلات با ارایه راهبردهای مناسب می باشد. رئیس دانشگاه زابل خاطر نشان کرد: پایین بودن میزان خلاقیت و نوآوری را مي‌توان یکی از مهمترين نقاط ضعف اقتصادِ درنظر گرفت كه این مسئله موجب شده اقتصاد و صنعت کشور مصرف کننده فناوری‌های غیر بومی باشد و این خود زمینه آسیب پذیری اقتصاد کشور را فراهم می کند.

در جریان این بازدید، اتاق پرروش گیاهان و گلهای زینتی که به همت کارکنان اداری آن مجموعه با صرف کمترین هزینه و با تکیه بر تجریه و خلاقیت ایشان آماده‌سازی شده بود مورد تحسین ریاست دانشگاه قرار گرفت. این اقدام که مبتنی بر استفاده بهینه و موثر از فضای کاری انجام شده‌، زمینه تولید و استفاده از گلها و گیاهان زینتی در فضاهای اداری آن مجموعه و سایر بخش‌های دانشگاه را نیز فراهم می‌آورد.

گفتنی است ریاست دانشگاه، پس از این بازدید در جلسه شورای راهبری پردیس دانشگاهی شرکت نمود.


  
بازگشت           چاپ چاپ