يکشنبه, 26 آذر 1396

عنوان : قطعی تلفن های سایت قدیم
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ 

قابل توجه همکاران محترم:

به اطلاع می رساند با توجه به نقص فنی در مرکز مخابرات سایت قدیم،خطوط تلفن این سایت
تا اطلاع ثانوی قطع می باشد.بازگشت           چاپ چاپ