شنبه, 31 فروردين 1398
یكصدمین جلسه هیات اجرایی جذب برگزار شد
 ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

به گزارش روابط عمومی:

 یکصدمین جلسه هیات اجرایی جذب در تاریخ 96/12/05 با هدف رسیدگی به پرونده‌های ثبت شده در دبیرخانه آن هیات و همچنین بحث و تبادل نظر در خصوص اجرای ضوابط و سیاست‌های نظارتی در راستای تقویت ساختار و هرم اعضای هیات علمی دانشگاه تشکیل شد.

در این جلسه رئیس دانشگاه زابل در خصوص شناسایی نقاط ضعف و قوت ساختار و هرم اعضای هیات علمی، نکات اجمالی را مطرح و به اهمیت رفع مشکلات موجود با هدف به‌کار گیری حداکثر توانمندی اعضای هیات علمی در آموزش، پژوهش و رفع مشکلات منطقه تاکید کرد.

طی این جلسه ضمن طرح مباحث مختلف در قالب معرفی روند طی شده در شکل‌گیری هرم کنونی اعضای هیات علمی، ضمن آسیب‌شناسی و شناسایی فرایندهای ناکارآمد که مانع جذب افراد توانمند شده، به حجم وسیع فعالیت‌های صورت گرفته در رفع مشکلات قانونی و ایجاد فضای مناسب در شروع مرحله جدید سامان‌دهی جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی اشاره شد.

دستور یکصدمین جلسه هیات اجرایی جذب، مشتمل بر موضوعات مختلف شامل جایابی دانش‌آموختگان بورسیه، انتقال و مأموریت خدمت در سایر موسسات، رسیدگی به درخواست جذب و تبدیل وضعیت از کارشناس رسمی به هیأت علمی، بررسی پرونده و موافقت نهایی با تبدیل وضعیت 21 نفر از اعضای هیات علمی بود. ضوابط کلی بسیار مهم در خصوص نحوه ادامه تحصیل مربیان رسمی در مقطع دکتری و همچنین رسیدگی به موضوع جایابی مجدد اعضای هیات علمی پژوهشی پس از اتمام تحصیل دوره دکتری طرح و تصویب گردید.

لازم به‌ذکر است متقاضیانی که پرونده درخواست آنها در دبیرخانه هیات اجرایی جذب ثبت گردیده می‌توانند با مراجعه به دبیرخانه و یا دسترسی به سامانه (نور رضوی – تبدیل وضعیت) از جریان رسیدگی و تصمیمات اخذ شده کسب اطلاع نمایند.


نمایش تعداد بازدیدها : 1081

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0