شنبه, 31 فروردين 1398
مجتمع بقیه ا... الاعظم (عج) در روز طبیعت، میزبان حضور پرشمار مردم در بدرقه‌ی نوروز بود
 ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

به گزارش روابط عمومی:

بهار، تولد دیگرباره طبیعت است و همنواییِ این رویش سبز با آئین فرخنده و کهن نوروز که رازواره های گرامی آن، بن‌مایه‌ی اسطوره‌ها و آرمان‌های سامان بخشی به امروز و فردای میهن است؛ همواره پیام‌آور خرمی و تحول به مراحل نیکوتر و برتر، بوده است و خواهد بود. در این میان سیزدهمین روز از نوروز در تقویم ایرانی روز طبیعت نام‌گرفته و ایرانیان در این روز، ایامِ سرور نوروز که خود جشنِ طبیعت و تجدید زندگیست را با حضور در دامان طبیعت، بدرقه می‌کنند و گرامی می‌دارند.

مجتمع بقیه ا... الاعظم (عج) امسال نیز چون تمامی سالیانی که از عمر گران‌مایه‌اش می‌گذرد، در ایام نوروز و به‌ویژه در سیزدهمین روز از بهار که بانام طبیعت عجین است؛ میزبان حضور گرم و گسترده اهالی دیار سیستان و میهمانان نوروزی آنان بود تا در سایه‌سار درختان آن دمی را در جوار طبیعت بیاسایند و در کنار روشنای جاری هامونک، روح و روحیه خود را طراوت دهند. این مکان، سالیانِ سال است که احساس و ادراکِ مردم این منطقه را با زمینه‌ی معنایی خود پیوند داده و یکپارچه گردانیده و کارکردِ خود را با نمایش مفاهیم فرهنگی و روابط اجتماعی این دیار، به همگان بازشناسانده و با ایجاد بستری برای القای حس مکان و تعلق‌خاطر و ارتباط درونی مردم با محیط، هویت خود را پیدا نموده است و هر بهار، افقی وسیع از چشم‌انداز میهمان‌نوازی سیستانیان را در برابر چشم میهمانان نوروزی به نمایش می‌گذارد.

حضور در مجتمع بقیه ا... الاعظم، فرصتی است برای مردمِ این سامان تا از این رهگذر، اندیشه های پیشرفت و میراثِ تلاشِ تلاشگرانِ سرزمین خود را مشاهده کنند و آنان نیز با تماشای این کوشش مقدس، چراغی روشن بر فراز تمامی تاریکی ها و پیچ و خم های مسیر پیشرفت این سرزمین برافروزند و در اندیشه تلاش برای ساختن سرزمینی آباد و شایسته ی زیستن، بی وقفه ره بپویند و از حرکت باز نایستند.

نمایش تعداد بازدیدها : 738

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0