يکشنبه, 30 دی 1397
بازدیدمعاون اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه از برخی پروژه های در دست اقدام سایت جدید دانشگاه زابل
 ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

دکتر مصطفی خواجه معاون اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه زابل با همراهی مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری و دفتر فنی و نظارت بر طرح‌ های عمرانی دانشگاه، از برخی پروژه ‌های عمرانی در دست اجرای دانشگاه، شامل ساختمان‌ آموزشی دانشگاه ، سالن ورزشی تهمتن، دانشکده منابع طبیعی و سازمان مرکزی در سایت جدید، بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند پیشرفت فیزیکی، نحوه اجرا و موانع و مشکلات احتمالی در اجرای پروژه‌ها قرار گرفت.

در این بازدید کارشناسان دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی به ارائه گزارش از جزئیات اجرایی هریک از پروژه‌ها پرداختند.

میزان پیشرفت فیزیکی هریک از پروژه‌های عمرانی  بازدید شده دانشگاه به شرح جدول ذیل می‌باشد:
عنوان پروژه: فاز یک سازمان مرکزی

پیشرفت فیزیکی مهرماه 94

پیشرفت فیزیکی اردیبهشت 97

   
   

عنوان پروژه: فاز یک دانشکده منابع طبیعی

پیشرفت فیزیکی مهرماه 94

پیشرفت فیزیکی اردیبهشت 97

   
 
 

عنوان پروژه: ساختمان آموزشی دانشگاه

پیشرفت فیزیکی مهرماه 94

پیشرفت فیزیکی اردیبهشت 97

   
   

عنوان پروژه: توسعه و تکمیل سالن ورزشی

پیشرفت فیزیکی مهرماه 94

پیشرفت فیزیکی اردیبهشت 97

   
   
نمایش تعداد بازدیدها : 760

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0