سه‌شنبه, 3 بهمن 1396

عنوان : جشن تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه زابل برگزار می گردد
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ 

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه زابل:


ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺯ اﻧﻘﻼﺏ اﺳﻼﻣﻲ، ﻧﻬﻀﺖ ﻋﻠﻤﻲ و اﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺑﺮﮔﺰاﺭ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﺟﺸﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﺯ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮاﻥ ﺑﺮﺗﺮ ﺩاﻧﺸﮕﺎه زابل


ﺯﻣﺎﻥ: ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 17 بهمن ماه 1395 ﺳﺎﻋﺖ 12

ﻣﻜﺎﻥ: ﺁﻣﻔﻲ تئاتر ﺩاﻧﺸﻜﺪﻩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ (سایت جدید)


ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ و ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ


 
بازگشت           چاپ چاپ     
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه زابل می‌باشد.