سه‌شنبه, 3 بهمن 1396

رو عنوان : گزارش تصویری:
عنوان : دومین روز و نشست پایانی كنفرانس راهكارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامون
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ 


بازدید اعضای شرکت کننده در کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامون

از اسکله صیادی تخت عدالت بخش قرقری شهرستان هیرمند واقع در تالاب بین المللی هامون


بازدید اعضای شرکت کننده در کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامون

از اسکله صیادی تخت عدالت بخش قرقری شهرستان هیرمند واقع در تالاب بین المللی هامون


بازدید اعضای شرکت کننده در کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامون

از اسکله صیادی تخت عدالت بخش قرقری شهرستان هیرمند واقع در تالاب بین المللی هامون


بازدید اعضای شرکت کننده در کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامون

از اسکله صیادی تخت عدالت بخش قرقری شهرستان هیرمند واقع در تالاب بین المللی هامون


بازدید اعضای شرکت کننده در کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامون

از جنگل نیاتک واقع در حد فاصل شهرستان زابل و هیرمند


سخنرانی سرکار خانم غفوری فرد در کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامون


سخنرانی سرکار خانم كلبعلي کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامونسخنرانی جناب آقای جبار وطن فدا کمیسار عالی آب هیرمند، مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی، منابع آب مشترک و نماینده

 وزارت نیرو در امور دیپلماسی آب
در كنفرانس راهكارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامون


دومین روز کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامون


دومین روز کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامون و ارائه نقطه نظرات توسط

صاحب نظران، معتمدین و بومیان تالاب بین المللی هامون


دومین روز کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامون


دومین روز کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامون و ارائه نقطه نظرات توسط

صاحب نظران، معتمدین و بومیان تالاب بین المللی هاموندومین روز کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامون


دومین روز کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامون و ارائه نقطه نظرات توسط

صاحب نظران، معتمدین و بومیان تالاب بین المللی هامون


سخنرانی جناب آقای دکتر حبیب الله دهمرده نماینده مردم شریف سیستان در مجلس شورای اسلامی

در دومین روز کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامون


سخنرانی جناب آقای جلال کلانتری؛ دستیار ویژه معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی آب

در دومین روز کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامون 


سخنرانی جناب آقای جلال کلانتری؛ دستیار ویژه معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی آب

در دومین روز کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامون


سخنرانی جناب آقای دکتر بهلولی؛ رئیس دانشگاه زابل

در دومین روز کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامون


سخنرانی جناب آقای دکتر قرائی رئیس پژوهشکده تالاب بین المللی هامون

در دومین روز کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامونرقص شمشیر توسط هنرمندان سیستانی در دومین روز کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامونبازگشت           چاپ چاپ     
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه زابل می‌باشد.