شنبه, 31 فروردين 1398
نشریه داخلی الكترونیكی رسا با عنوان"انگیزش در كار"منتشر گردید
 ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ 

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

جهت مطالعه به لینک ذیل مراجعه نمایید

 

/_DouranPortal/UsersFiles/ravabet_3187/documents/411انگیزش در کار_20190313_144053.pdf


نمایش تعداد بازدیدها : 162

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0