چهارشنبه, 1 آبان 1398
قابل توجه متقاضیان شركت درتجدید مناقصات خدماتی دانشگاه زابل
 ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بدین وسیله به اطلاع كليه منقاضيان شركت در تجديد مناقصات خدماتي دانشگاه زابل ميرساند، عطف به اطلاعيه فرمانداري محترم شهرستان زابل مبني بر تعطيلي كليه ادارات دولتي سيستان در روز چهارشنبه مورخ دوازدهم تيرماه نود و هشت، آخرين مهلت خريد اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ پانزدهم تيرماه نود و هشت (15/4/98) تمديد گرديد.

مدیریت امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه زابل


نمایش تعداد بازدیدها : 411

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0