چهارشنبه, 1 آبان 1398
آئین نامه بنیاد ملی نخبگان در خصوص پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی كشور در سال تحصیلی 99-98
 ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند ثبت نام جهت برخورداری از آئین نامه "پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور"در سال تحصیلی 99-98 برای دانشجویان فعلی دانشگاهها از تاریخ 98/4/5 لغایت 98/5/15 و برای دانشجویان نو ورود، از مهر ماه سال جاری در سامانه اطلاعاتی بنیاد امکان پذیر خواهد بود. دانشجویان متقاضی بهره مندی از این پشتیبانی ها لازم است اطلاعات خود را در سامانه اطلاعاتی بنیاد به نشانی sina.bmn.ir بارگذاری و سپس گزینه درخواست بررسی پرونده برای بهره مندی از پشتیبانی های دانشجویی را در بخش "ثبت درخواست ها" انتخاب نمایند.

لازم به ذکر است تاریخ های تعیین شده به هیچ عنوان تمدید نخواهند شد.


نمایش تعداد بازدیدها : 444

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0