جمعه, 15 آذر 1398
قابل توجه خریداران اسناد تجدید مناقصات خدماتی دانشگاه زابل
 ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ 

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

متعاقب اطلاعیه قبلی درخصوص تمدید مهلت خرید اسناد مناقصات خدماتی دانشگاه زابل، بازه زمانی تحویل اسناد مناقصه و جلسه بازگشایی پاکات مناقصه به شرح ذیل اعلام می گردد:

آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 25/4/98

تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه: راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 26/4/98

مدیریت امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه زابل


نمایش تعداد بازدیدها : 279

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0