يکشنبه, 24 شهريور 1398
بازدید رئیس دانشگاه از قسمت های مختلف اداری و عمرانی
 ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛دکتر موسی بهلولی رئیس دانشگاه به همراه دکترمصطفی خواجه معاون اداری مالی و پشتیبانی دانشگاه و با حضور کارشناسان مربوطه ازقسمت های مختلف دانشگاه شامل اموراداری، مالی، آموزش بازدید به عمل آوردند و همچنین در جریان آخرین اقدامات انجام شده درخصوص پروژه های عمرانی در حال اجرای دانشگاه بویژه پروژه تجهیز، بهسازی و تعمیر خوابگاه های دانشجویی سایت قدیم که به منظور رفاهیات دانشجویان پیش از آغاز سال تحصیلی جدید صورت گرفته است قرار گرفتند.


نمایش تعداد بازدیدها : 597

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0