جمعه, 15 آذر 1398
همكاری دانشگاه زابل و موسسه بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق (ISMEO)
 ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی دانشگاه زابل:

در راستای همکاری های پژوهشی دانشگاه زابل و موسسه بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق (ISMEO)، پژوهشگران این موسسه از کشور ایتالیا با حضور در دانشگاه زابل؛  ضمن برگزاری سلسله کارگاه های علمی "مطالعات گیاه باستان شناسی" شامل مقدمه ای بر گیاه باستان شناسی و همچنین مطالعات انجام گرفته شده این موسسه در شهر سوخته؛ از پتانسیل های تحقیقاتی باستان شناسی و علوم میان رشته ای و گردشگری منطقه سیستان نیز بازدید به عمل آوردند و برای انجام پروژه های تحقیقاتی و برنامه های علمی مشترک در آینده نیز برنامه ریزی صورت گرفت. ضمنا مقرر گردید علاوه بر شرکت گروه ایتالیایی در پروژه های میدانی آتی دانشگاه زابل و گروه باستان شناسی در دشت سیستان؛ پیگیری های لازم جهت تاسیس شاخه ای از موسسه ISMEO در دانشگاه زابل نیز انجام پذیرد.


نمایش تعداد بازدیدها : 219

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0