رو عنوان : هشتمین شماره
عنوان : خبرنامه الكترونیكی دانشگاه زابل منتشر شد
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه زابل، هشتمین شماره از خبرنامه الکترونیکی دانشگاه زابل به منظور اطلاع رسانی بهتر به اعضای محترم هیئت علمی ،کارکنان معزز و دانشجویان گرامی از اخبار و رویدادهای مهم دانشگاه منتشر شد.


تعداد بازدیدها : 1122