پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 9 بهمن 1398
همایش های علمی

  همایش های در حال برگزاری
   همایش های پیش رو
   همایش های برگزارشده


مقررات و آیین نامه ها
  راهنمای جامع برگزاری همایش ها
   ساختار سازمانی برگزاری همایش
   ضوابط بررسی اعتبار همایش علمی
   آیین نامه برگزاری همایش های علمی وزارت عتف
 

 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0