پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 28 تير 1398
مدیریت نظارت و ارزیابی

  پیوندها


  مدیریت نظارت و ارزیابی

  اين مديريت زير نظر مستقيم رئيس دانشگاه و در چارچوب ضوابط و مقررات به منظور فراهم نمودن زمينه های لازم برای جمع آوری، تجزيه و تحليل داده ها و تهيه اطلاعات مورد نياز بخش های مختلف دانشگاه و همچنين ارزيابی عملکرد و تهيه گزارش های دوره ای و موردي برای اتخاذ تصميمات مناسب تشکيل شده است.  

  دفتر نظارت و ارزیابی آموزش در دانشگاه زابل عهده دار وظایف متعددی در ارتباط با ارزیابی اعضاء هیات علمی، جمع آوری آمار و اطلاعات دانشجویی و اعضاء هیات علمی، تدوين برنامه ريزي استراتژيك دانشگاه و فعالیتهای دیگر بر حسب مورد و نیاز معاونت آموزشی و شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه و یا برنامه های دفتر جهت ارتقاء آموزشی دانشگاه، انجام می‌دهد.


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0