پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 2 اسفند 1397
مدیریت طرح وبرنامه

  اخبار و اطلاعیه ها
  دوره مجازی "مبانی آینده پژوهی" توسط مدیریت برنامه،بودجه و تحول اداری برگزار شد.
  مقایسه آیین نامه جدید و قدیم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  دوره آموزش مجازی"مبانی آینده پژوهی"توسط مدیریت برنامه،بودجه و تحول اداری برگزار میگردد.
  دوره آموزشی مجازی " آموزش اخلاق حرفه ای" توسط مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری - واحد آموزش برگزار می گردد.
  نشریه داخلی الكترونیكی با عنوان "توصیه های طلایی در هنگام وقوع زلزله" توسط مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری _ واحد آموزش منتشر شد.
  3/7/95 گواهینامه فنون تصمیم گیری صادر شد.
  گواهینامه دوره آموزشی "تكنیك ها و فنون بهبود سیستم ها و روشها " توسط مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری -واحد آموزش صادر شد.
  نشریه داخلی الكترونیكی مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری (واحد آموزش) با عنوان "تجزیه و تحلیل سیستم ها"منتشر شد.
  پیام تسلیت
  كارگاه آموزشی "تكنیك ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها"توسط مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری (واحد آموزش) برگزار میگردد.
  بعدي    

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0