پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 2 اسفند 1397


  رؤسای پیشین

  دکتر محمود اوکاتی صادق از سال 1390 تا 1394
  دکتر احمد قنبری از سال 1385 تا 1390
  دکتر غلامرضا نوری از سال 1384 تا 1385
  دکتر حبیب اله دهمرده از سال 1378 تا 1384  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0