پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 31 ارديبهشت 1398


  پژوهشکده کشاورزی

  با توجه به مزارع وسیع 6000 هکتاری متعلق به دانشگاه در حاشیه چاه نیمه‌های سیستان و اجرای انواع طرح‌های کشاورزی، دامپروری و زراعی در این مزارع و نیز با عنایت به وجود اعضاء هیأت علمی مجرب و متخصص در زمینه های مختلف کشاورزی در دانشگاه شورای گسترش آموزش عالی در سال 1376 موافقت اولیه خود را با ایجاد پژوهشکده کشاورزی وابسته به دانشگاه زابل اعلام نمود که با توجه به گسترش و توسعه فعالیت‌ها در پژوهشکده مذکور، نهایتاً در سال 1382 شورای مذکور با ایجاد پژوهشکده کشاورزی با دو گروه پژوهشی اقتصاد کشاورزی و زراعت و اصلاح نباتات در دانشگاه زابل موافقت قطعی به عمل آورد.

  احداث گلخانه های پلاستیکی

  با توجه به مزارع وسیع 6000 هکتاری متعلق به دانشگاه در حاشیه چاه نیمه‌های سیستان و اجرای انواع طرح‌های کشاورزی، دامپروری و زراعی در این مزارع و نیز با عنایت به وجود اعضاء هیأت علمی مجرب و متخصص در زمینه های مختلف کشاورزی در دانشگاه شورای گسترش آموزش عالی در سال 1376 موافقت اولیه خود را با ایجاد پژوهشکده کشاورزی وابسته به دانشگاه زابل اعلام نمود که با توجه به گسترش و توسعه فعالیت‌ها در پژوهشکده مذکور، نهایتاً در سال 1382 شورای مذکور با ایجاد پژوهشکده کشاورزی با دو گروه پژوهشی اقتصاد کشاورزی و زراعت و اصلاح نباتات در دانشگاه زابل موافقت قطعی به عمل آورد.

  گلخانه تولید گل و گیاهان زینتی

  با توجه به شرایط اقلیمی بسیار خوب منطقه، هزینه بالای تأمین گل و گیاهان آپارتمانی مورد نیاز شهروندان جنوب شرق کشور و همچنین وجود ظرفیت های صادراتی خوب در کشور های حاشیه خلیج فارس، پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل با بهره برداری از دانش متخصصین و اعضاء هیأت علمی دانشگاه، برای اولین بار اقدام به احداث گلخانه تولید گل و گیاهان زینتی نموده است.

  پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل
  ایجاد قلمستان و باغات انگور
  نظر به فعالیت های گسترده و کم نظیر دانشگاه در بخش کشاورزی و با عنایت به وجود مزرعه پژوهشی تحقیقاتی 6000 هکتاری، پژوهشکده کشاورزی و دانشکده کشاورزی دانشگاه و در راستای حفظ و احیاء ارقام مختلف محصولات کشاورزی بومی منطقه از جمله انگور و همچنین اجرای طرحهای الگویی، نمایشی و ترویجی و در راستای قرارداد همکاری فیمابین دانشگاه زابل، استانداری استان سیستان و بلوچستان و وزارت جهاد کشاورزی، دانشگاه اقدام به ایجاد باغات انگور به میزان 2 هکتار در ابتدا نمود که با توجه به نتایج بسیار موفقیت آمیز نسبت به افزایش سطح زیر کشت انواع ارقام انگور اقدام گردید بطوریکه سطح زیرکشت باغات انگور که قبل از مرداد 1385 به میزان 2 هکتار بوده به 200 هکتار افزایش یافته است. با مشارکت جهاد کشاورزی زهک و در راستای توسعه باغات انگور پژوهشکده و منطقه سیستان اقدام به کاشت 2000000 قلمه انگور در سال 1386 گردید.
  قلمستان و باغات انگور   قلمستان و باغات انگور
  مزرعه گیاهان دارویی
  باتوجه به نقش و اهمیت گیاهان دارویی در افزایش تولید و درآمد کشاورزان، دانشگاه زابل در مزارع پژوهشکده کشاورزی اقدام به کاشت 200 نوع گیاه دارویی از جمله چای ترش، چای مکی، زردچوبه و زنجبیل نموده است که بازدهی بسیار مناسبی داشته و کاشت آنها نشان داده که با شرایط آب و هوایی منطقه سیستان سازگاری داشته و امکان تولید آنها توسط کشاورزان منطقه وجود دارد.
  مزرعه گیاهان دارویی  مزرعه گیاهان دارویی 


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0