پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 26 آذر 1397

  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص پست الکترونیک اطلاعات پژوهشی تصویر
  جواد آبخو مربی بیماری شناسی گیاهی مولکولی javad.abkhoo@uoz.ac.ir
  ----- جواد آبخو
  حسین براهویی
  بورس دکتری
  زیست شناسی- سیستماتیک جانوری
  barahoei@uoz.ac.ir
  مشاهده حسین براهویی
  حسین بدیع برزین مربی اقتصاد کشاورزی hossein.badi89@gmail.com
  ----- حسین بدیع
  فاطمه بیدرنامنی
  بورس دکتری
  علوم باغبانی

  مشاهده فاطمه بیدرنامنی
  یعثوب شیری
  استادیار
  بیوتکنولوژی
  yasob.shiri@uoz.ac.ir
  --- یعثوب شیری
  زهرا غفاری مقدم
  بورس دکتری
  اقتصاد کشاورزی

  مشاهده زهرا غفاری مقدم
  محمد فروزنده
  مربی
  زراعت

  --- محمد فروزنده
  بهمن فاضلی نسب
  مربی
  بیوتکنولوژی
  bfazeli@uoz.ac.ir --- بهمن فاضلی نسب
  زیبا فولادوند
  مربی
  بیوتکنولوژی
  zfooladvand92@uoz.ac.ir --- زیبا فولادوند
  محمدعلی کریمیان
  مربی
  زراعت
  karimian1350@uoz.ac.ir --- محمدعلی کریمیان
  زینب محکمی
  بورس دکتری
  علوم باغبانی

  مشاهده زینب محکمی
  سمیه میرشکاری
  مربی
  اگرواکولوژی

  --- سمیه میرشکاری

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0