پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 28 تير 1398

  ریاست پژوهشکده کشاورزی

  مسئولين مجتمع و پژوهشكده كشاورزي از ابتدا تا کنون

  دكتر اشيدري مسئول پروژه ابتداي تاسيس
  دكتر محمود سلوكي ریاست دانشكده كشاورزي و مسئول مجتمع، اوايل 1370
  دكتر محمد گلوي ریاست دانشكده كشاورزي و مسئول مجتمع، مهر 1372
  دكتر احمد قنبري معاون اداري مالي دانشكده كشاورزي و مسئول مجتمع، بهمن 1372
  دكتر غلامرضا نوري مسئول مجتمع، مرداد 1375
  دكتر احمدعلي كيخا ریاست پژوهشكده كشاورزي، اسفند 1375
  دكتر نصرالله بصيراني، معاون پژوهشكده كشاورزي، مهر 1376
  دكتر ناصر پنجه كه، معاون پژوهشكده كشاورزي، مهر 1378
  دكتر اكبر فخيره، معاون پژوهشكده كشاورزي، مهر 1379
  زنده ياد مهندس عليرضا جهانتيغ، ریاست پژوهشكده كشاورزي، آبان 1379
  دكتر جابر سلطاني، معاون پژوهشكده كشاورزي، دي 1379
  دکتر مهدی دهمرده، معاونت پژوهشکده، مهر 1381 تا فرودین 1385
  دكتر مهدي دهمرده، ریاست پژوهشكده كشاورزي، سال 1385
  دكتر نصرالله بصيراني، ریاست پژوهشكده كشاورزي، 1386
  دكتر ناصر پنجه كه، ریاست پژوهشكده كشاورزي، 1387
  دكتر عيسي خمري، ریاست پژوهشكده كشاورزي، سال 1389 تا کنون

   


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0