پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 28 تير 1398

  طرح های پژوهشی در حال انجام پژوهشکده کشاورزی

  ردیف

  نام مجری

  عنوان طرح

  1 محمدعلی کریمیان بررسي اثر تنش خشكي و سطوح مختلف كود پتاسيم بر عملكرد علوفه گياه كوشيا
  2 محمدعلی کریمیان تأثير غلظتهاي مختلف هورمون اكسين و بسترهاي متفاوت كشت بر ريشه زايي قلمه انگور ياقوتي در منطقه سيستان
  3 سمانه خلیلی بررسي اثر سطوح مختلف اسيد هيوميك و فسفر بر خصوصيات كمي و كيفي گياه چاي ترش
  4 زهرا خمر بررسي جنبه هاي بوم شناختي و زراعي كشت مخلوط ارزن و بادام زميني در ترتيب هاي برداشت افزايشي و جايگزيني
  5 مریم نعمتی تأثیر کودهای زیستی و دامی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه چای ترش
  6 عاطفه حنانی ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی گیاه مارتیغال در واکنش به اثر کودهای زیستی و دور آبیاری
  7 سکینه قاسمی اثرات باکتریهای محرک، کود گوگرد و نیتروژن بر خصوصیات عملکردی کرچک در منطقه سیستان
  8 الهام جعفرپور بررسی اثر کودهای زیستی (بیوسولفور، نیتروکسین، فسفات باربر) به همراه کودهای آلی (کمپوست و کود حیوانی) و شیمیایی (N.P.K) بر خصوصیات کمی و کیفی سنای هندی
  9 محمد کشته گر بررسی سیستم کشت مخلوط بادام زمینی و ذرت بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کنترل علفهای هرز
  10 مهدیه رجایی بررسی جنبه های بوم شناختی و زراعی کشت مخلوط ذرت و بادام زمینی بر ترتیب های افزایشی و جایگزینی
  11 ابراهیم معطلی واکنش برخی از شاخصهای زراعی، عملکرد و اجزاء عملکرد ارزن در کشت مخلوط با بادام زمینی
  12 محمد قنبری مقایسه کودهای مختلف آلی، شیمیایی و بیولوژیک بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه چای ترش در منطقه سیستان
  13 مهدیه صالح آبادی بررسی اثر اشعه گاما بر مراحل رشد و نمو و تغییرات ژنتیکی تحت شرایط تنش خشکی در گیاه کرچک

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0