پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 26 آذر 1397


  مرکز دانشگاه پژوهشی

  مدیریت مرکز

            دکتر نوشین میر


  اهداف

  • شناسایی نقاط ضعف و قوت عمومی و اصلی دانشگاه در منابع و حوزه های مختلف
  • تمرکز فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با فرایندهای داخل و خارج دانشگاه
  • ایجاد اتاق فکر متمرکز بر موضوعات دانشگاهی
  • یافتن راه‌حل‌های مناسب و استراتژیک جهت رفع مشکلات آموزشی، پژوهشی و ... بر اساس تحقیق علمی

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0