پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 28 تير 1398

   

  واحد ارزیابی درونی

   

  مدیریت مرکز

            مرتضی محمدی


  اهداف و وظایف

  • تجزیه و تحلیل آماری نتایج ارزشیابی
  • انجام طرحهای آماری مربوط به دفتر
   

   


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0