پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 2 اسفند 1397

  واحد ارزشیابی آموزشی

   
  نام و نام خانوادگی سمت تلفن تصویر
  فاطمه شهرکی کارشناس ارزشیابی آموزشی 31232078
  عاطفه خسروی کارشناس ارزشیابی آموزشی 31232078

   

   

  اهداف و وظایف

  1. تهیه گزارش‌ها و کاربرگ‌های ارزشیابی در حوزه آموزشی
  2. مدیریت فرایندهای ارزیابی درونی
  3. نظارت بر نحوه تشکیل کلاس‌ها و قوانین آموزشی

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0