پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 28 تير 1398

   

  واحد ارزشیابی پژوهشی

   

  مدیریت مرکز

            دکتر نوشین میر


  اهداف و وظایف

  • تجزیه و تحلیل نظام فرایندهای پژوهشی در دانشگاه
  • تهیه گزارشات عمومی و تخصصی از روند رشد پژوهش
  • بررسی و تعیین میزان انطباق شاخص‌های پژوهشی دانشگاه با خطی مشی تعیین شده
  • فعالیت در جهت کشف راه حل‌های مناسب جهت رفع موانع و تقویت ساختارهای پژوهشی
   

   


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0