پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  مدیریت امور آموزشی
  شماره تماس پست سازمانی نام و نام خانوادگی
  054-31232031 مسئول دفتر مدیر آموزش مصطفی غلامیان
  054-31232035 مسئول اداره خدمات آموزشی کبری آذین
  054-31232332 کارشناس اداره شبانه ملیحه هراتی اکرمی
  054-31232038 مسئول واحد بایگانی شریف اله بخش
  054-31232033 مسئول واحد دبیرخانه فریبا مالکی
  054-31232039 مسئول اداره مشمولین عباسعلی کریمی صالح
  054-31232034 مسئول اداره پذیرش و ثبت نام فاطمه کیخا
  054-31232037 مسئول اداره فارغ التحصیلان فرشته وحیدی امین
  054-31232040 مسئول واحد فنی و پشتیبانی فاطمه الهی مقدم
  مدیریت امور آموزشی: http://aca.uoz.ac.ir

  ارتباط با معاونت

  • پست الکترونیک :info.amouzeshkol@uoz.ac.ir
  • شماره تماس: 31232030 - 054
  • شماره نمابر: 31232032 - 054
  • کانال تلگرام:
  دانشگاه زابل

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0