پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 7 بهمن 1398
اداره تربیت بدنی  امام علي‏ عليه السلام :

   " کل قوی غیر الله سبحانه ضعیف"
  هر نیرومندى جر خداوند سبحان، ضعیف وناتوان است .
  (پس به زور بازو و سایر توانایى هایتان مغرور نشده و از آن سوء استفاده نکنید). 
  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0