پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی پست الکترونیک اطلاعات پژوهشی تصویر
  سيد مسيح آيت استادیار
  smasih@uoz.ac.ir مشاهده سيد مسيح آيت
  رضوان احسانی استادیار --- ---
  عباس اکرمی استادیار --- ---
  محمود پارسامنش مربی m.bardel@uoz.ac.ir مشاهده محمود پارسامنش
  علی اکبر حسین زاده استادیار --- ---
  علیرضا دوست آبادی استادیار a.doostabadi@yahoo.com ---
  مهدی دهقانی بورسیه دکتری --- ---
  مصطفی ستاری استادیار sattari@uoz.ac.ir ---
  مجید عرفانیان اورعی استادیار --- مشاهده
  مهدی کاردر استادیار mahdi.karder@uoz.ac.ir ---
  سجاد کوثری مربی sajad.kosari@uoz.ac.ir مشاهده
  محمد رضا گلوئي استادیار Mohammad_galavi@yahoo.com --- محمد رضا گلوي

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0