پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 28 تير 1398


   
  شرح وظایف

  1. ایجاد ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفاهی و کتبی و پیگیری آنها
  2. دریافت و ثبت نامه هایی که از واحدهای مختلف ارسال می گردد و لازم است به رویت رئیس دانشگاه برسد و حصول اطمینان از پاسخگویی به موقع مکاتبات حوزه و ریاست
  3. تهیه پیش نویس و صدور نامه هایی که متضمن نظرات و دستورات رئیس دانشگاه به واحدهای مختلف
  4. پیگیری و اجرای دستورات رئیس دانشگاه
  5. جوابگویی و رسیدگی به مشکلاتی که ارباب رجوع با واحدهای مختلف دانشگاه پیدا می‌کنند.
  6. تنظیم برنامه های کاری و ملاقات رئیس دانشگاه
  7. دعوت افراد جهت تشکیل جلسات و کمیسیونها
  8. تنظیم صورت‌ جلسات حوزه ریاست و ابلاغ آن به واحدهای زیربط و پیگیری مصوبات جلسات مذکور
  9. انجام امور اداری هیات امنا و شوراهای دانشگاه و کمیسیون‌های مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آنها به واحدهای زیربط
  10. انجام مکاتبات، دستور کار، تهیه و تدوین و تنظیم مصوبات هیات امنا
  11. ابلاغ دستورات صادره ریاست دانشگاه
  12. ارسال نامه‌های محرمانه به مدیریت‌ها و واحدها و ارگانهای مختلف و ثبت، ضبط، نگهداری و بایگانی نامه‌های محرمانه

      

   

   


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0