پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 28 تير 1398
پژوهشگاه

  فعالیت های پژوهشگاه

  این پژوهشگاه فعالیت‌های پژوهشی خود را در قالب سه پژوهشكده با راهبرد از علم تا کاربرد انجام می‌دهد.
  1- پژوهشکده کشاورزی: با توجه به مزارع وسیع 6000 هکتاری متعلق به دانشگاه در حاشیه چاه نیمه‌های سیستان و اجرای انواع طرح‌های کشاورزی، دامپروری و زراعی در این مزارع و نیز با عنایت به وجود اعضاء هیأت علمی مجرب و متخصص در زمینه های مختلف کشاورزی در دانشگاه شورای گسترش آموزش عالی در سال 1376 موافقت اولیه خود را با ایجاد پژوهشکده کشاورزی وابسته به دانشگاه زابل اعلام نمود که با توجه به گسترش و توسعه فعالیت‌ها در پژوهشکده مذکور، نهایتاً در سال 1382 شورای مذکور با ایجاد پژوهشکده کشاورزی با دو گروه پژوهشی اقتصاد کشاورزی و زراعت و اصلاح نباتات در دانشگاه زابل موافقت قطعی به عمل آورد.
  2- پژوهشکده دامهای خاص: پژوهشکده دامهای خاص از اوائل سال 1383 با عنوان مرکز تحقیقات دامهای خاص در دو گروه پژوهشی شترمرغ و گاو اصیل سیستانی با موافقت نامه شورای گسترش آموزش عالی کشور شروع به کار نمود و از همان سالها نیز گروه پژوهشی حیات وحش، بصورت جداگانه از طریق عقد موافقتنامه با سازمان حفاظت محیط زیست کشور شروع به فعالیت نمود تا اینکه در پائیز 1385 این پژوهشکده موافقت قطعی خود را برای فعالیت علمی - پژوهشی در سه گروه پژوهشی شترمرغ، گاو اصیل سیستانی و حیات وحش از شورای گسترش آموزش عالی دریافت نمود.
  3- پژوهشکده تالاب هامون: دانشگاه زابل در راستاي برنامه ها و اهداف علمي و پژوهشي خود و به منظور افزايش مشارکت باساير دستگاههاي اجرايي، آموزشي و پژوهشي و با توجه به پتانسيل هاي موجود منطقه به خصوص تالاب بين المللي هامون که نقش بسيار مهمي در زندگي منطقه سيستان دارد، مجوز قطعي پژوهشکده تالاب بين المللي هامون را در تاريخ 18/9/85 از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اخذ نمود.

  هدف اصلي از تاسيس اين پژوهشکده گسترش تحقيقات بنيادي، کاربردي، توسعه اي و نيز توليد، انتقال، ترويج و تثبيت فناوري هاي نوين در راستاي توسعه پايدار منطقه سيستان و بلوچستان است. به منظور همکاري بيشتر با ساير نهادهاي علمي و اجرايي اين پژوهشکده تاکنون سه تفاهم نامه همکاري انعقاد کرده است. اين تفاهم نامه ها با دانشگاه تربيت مدرس، اداره کل محيط زيست استان سيستان و بلوچستان و فردوسي مشهد مي باشد.


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0