پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 31 ارديبهشت 1398

آزمایشگاه های دانشکده فنی و مهندسی

گروه برق
گروه مکانیک
گروه کامپیوتر
گروه نقشه کشی

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0