پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 28 تير 1398

آزمایشگاه های پژوهشکده تالاب بین المللی هامون

پژوهشهاي مرتبط با تالاب بين المللي هامون در دو بخش ميداني و آزمايشگاهي انجام مي شوند که با تجهیز آزمایشگاههای پژوهشکده فعالیت های علمی در چهار آزمايشگاه مجهز به شرح زير انجام مي گيرد:

آزمايشگاه سبز

آزمايشگاه اختصاصي تجزيه و سنجش کيفي آب و محلول ها مي باشد که با امكانات و ادوات موجود در آن مي‌توان مراحل آماده‌سازي، سنجش و تفسير نمونه هاي آب از محيط هاي مختلف طبيعي، صنعتي و کشاورزي را انجام داد. جزئیات


آزمايشگاه قرمز

آزمايشگاه اختصاصي تجزيه و سنجش کيفي و کمي خاک و آب مي باشد که با امكانات و ادوات موجود در آن مي‌توان به خصوصيات کيفي و کمي خاک و آب از لحاظ فيزيکي و فيزيکوشيميايي پي برد. جزئیات


آزمايشگاه آبي
این آزمایشگاه به منظور بررسي هاي بيولوژيک و با امكانات و ادوات لازم در زمینه های زیستی به کار می پردازد. جزئیات


آزمایشگاه نارنجی
در اين آزمايشگاه مطالعات بيولوژيك آبزيان انجام مي پذيرد همچنين داراي اتاق مخصوص كشت جلبك مي باشد. جزئیات

واحد مطالعات خشكسالي
واحد مطالعات خشكسالي مطالعه، تهيه نقشه و ايجاد بانك اطلاعاتي در راستاي پايش خشكسالي در منطقه سيستان را برعهده درد. همچنين تهيه نقشه هاي ريسك، مطالعات RS و GIS در اين واحد انجام مي شود. جزئیات

برخي پارامترهای قابل اندازه گیری با استفاده از تجهیزات و امکانات آزمايشگاههاي تالاب بین المللی هامون


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0