پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 9 بهمن 1398  تشکل‌های اسلامی

  تشکل‌های اسلامی دانشجویان، اصلی‌ترین شاخه‌ی فعالیت‌های دانشجویی به شمار می‌آید؛ مقام معظم رهبری، بارها و بارها از نقش اساسی تشکل های اسلامی یاد کرده‌اند و به تحلیل و تبیین حرمت آن پرداخته‌اند و از منظرها و زاویه‌های مختلف، بر ضرورت استمرار فعالیت تشکل‌های اسلامی تأکید داشته‌اند؛ از جمله می‌توان به تضمین روح اسلامی دانشگاه در سخنان ایشان اشاره نمود:
  «حفظ و تعمیق روح اسلامیت دانشگاه، از خواسته‌های جدی دین باوران است و بار اصلی این مسؤولیت، بر دوش بدنه‌ی دانشگاه یعنی دانشجویان خواهد بود؛ اما این رسالت، همانند دیگر وظایف اجتماعی، جز از طریق تأسیس و یا تقویت نهادهای اجتماعی متناسب پدید نخواهد آمد و در این میان، نقش تشکل‌های اسلامی دانشجویی که برخاسته از بدنه‌ی یاد شده هستند، نقشی اساسی و غیر قابل جایگزین است. (سخنرانی در دیدار با اعضای انجمن‌های اسلامی دانشجویان 15/3/ 1364)»
  مصونیت بخشی دینی، سیاسی در محیط دانشگاه و تعمیق فرهنگ دینی از جمله وظایف تشکل‌های اسلامی دانشجویان است.
  توجه به این نکته ضروری‌ست که تشکل‌های اسلامی دانشجویی، در عضویابی دوراهی سختی را در پیش دارند: از یک سو می‌بایست به توسعه‌ی کمی اعضا و هواداران بیندیشند و خود را از یک گروه کوچک و اقلیت درآورند و در محیط دانشگاه، حضوری محسوس و عینی داشته باشند؛ از سوی دیگر، بی مبالاتی و بی قیدی در انتخاب اعضا، مخاطرات سختی را در برابر تشکل‌ها ایجاد می‌کند و ضعف‌های خصلتی، فردی را به درون جمع و تشکیلات می‌برد و موجب تشتت و تفرقه یا فساد و بدنامی مجموعه خواهد شد.
  در خصوص حداقل شرایط عضویت در تشکل‌های اسلامی، رهبر معظم انقلاب به نکات زیر اشاره داشته‌اند:

  • رعایت خلوص و صداقت
  • شعور و باور دینی
  • تیزهوشی و درایت
  • جدی گرفتن درس

  مقام معظم رهبری با تمامی تشویق‌ها و تأکیدهایی که همواره در مورد حضور و فعالیت تشکل‌های اسلامی دانشجویی داشته و دارند، مکررا به آفات و خطرات راه و پرهیز از آن‌ها اشاره کرده‌اند و گوشه‌یی از صعوبت فعالیت تشکیلاتی دانشجویی را نمایانیده‌اند. از جمله، به نکات زیر می‌توان اشاره داشت:

  • پرهیز از هرج و مرج و اغتشاش‌گرایی
  • فعالیت سیاسی، و نه سیاستبازی
  • پرهیز از برخوردهای افراطی
  • عدم تأثیرپذیری از احزاب و گرو‌ه‌های خارج از دانشگاه
  • جلوگیری از تفرقه و اختلافات درونی
  • پرهیز از انحراف از مواضع اصولی
  • شناسایی آفات معنوی، اخلاقی و پرهیز از آن‌ها

  ارتباط با معاونت

  • پست الکترونیک : info.farhangi@uoz.ac.ir
  • شماره تماس: 31232050-054
  • شماره نمابر: 31232054-054
  • کانال تلگرام:
  دانشگاه زابل

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0