English
دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

آموزش عالی در سیستان در سال 1359 با تاسیس آموزشکده کشاورزی آغاز شد .بعد از انقلاب فرهنگی در سال 1363 تولیدات گیاهی و در سال 1367 رشته تولیدات دامی ایجاد گردید . در سال 1369، این آموزشکده به دانشکده با توجه به نیاز منطقه تبدیل و از سال 1370 در مقطع کارشناسی علوم دامی و زراعت دانشجو پذیرش نمود . اکنون اين دانشکده ، شامل 7 گروه آموزشی است که دانشجویان با استعداد را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا جذب می نماید ...

ادامه


اخبار و رخدادها
   

دانشجویان
پژوهش
لینک های مفید
پیوندها
V3.9.8.211