پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


سنگ بنای دانشكده فني و مهندسي حدود 15 ماه پس از تأسیس دانشگاه زابل در بهمن ماه سال 1379 با پذیرش 17 دانشجو در دو مقطع گرایش کاردانی عمران روستایی و نقشه برداری نهاده شد و در مرداد ماه سال 1380 با تصویب شورای گشترش آموزش عالی دانشکده فنی و مهندسی رسماً تأسیس گردید. اکنون دانشکده فنی و مهندسی با بیش از پنجاه عضو هیأت علمی دارای پنج گروه آموزشی: عمران، مکانیک، برق، کامپیوتر و نقشه برداری می باشد که در گرایش های عمران-سازه، عمران-آب و برق-قدرت در مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز فعالیت دارد.
ادامه


اخبار و رخدادها

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0