English
تالاب هامون
به مناسبت روز تالاب ها
13 بهمن 1396 | 2February 2018
اتمام طرح ملی "بررسی نیاز آبی تالاب بین‌المللی هامون در سناریوهای مختلف آبی" توسط پژوهشكده تالاب بین المللی هامون
این طرح در ادامه طرح‌های هدف‌دار پژوهشکده تالاب بین‌المللی هامون بوده که به‌منظور پایش و شناخت بیشتر تالاب بین‌الملل ...
بیانیه نهایی كنفرانس راهكارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامون
دومین روز و نشست پایانی كنفرانس راهكارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامون
مشروح خبر كنفرانس راهكارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامون در دانشگاه زابل آغازشد
آماده سازی جهت برپایی نمایشگاه كنفرانس راهكارها و رهیافت های احیا تالاب بین المللی هامون
جلسات هماهنگی كمیته اجرایی و علمی كنفرانس راهكارهای احیا تالاب بین المللی هامون
برگزار شده در محل پژوهشکده تالاب بین المللی هامون
جلسه هماهنگی قبل از برگزاری كنفرانس راهكارها و رهیافت های احیا تالاب بین المللی هامون
با حضور جناب آقای مهندس نقیبیان کارشناس دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو
كنفرانس راهكارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامون برگزار می گردد
در راستای طرح کلان ملی حفاظت از تالابهای کشور طرح احیاء بخش هایی از تالاب بین المللی هامون(گودی های طبیعی)
توسط پژوهشکده تالاب بین المللی هامون به پایان رسید
پژوهشکده تالاب بین المللی هامون طرح "مطالعه احیاء بخش هایی از تالاب بین المللی هامون(گودی های طبیعی)" را در راستای ط ...


V3.9.8.211