معرفی معاونت دانشکده

جمشید داوطلب
  • مرتبه علمی: دانشیار
  • مدرک تحصیلی: دکترا
  • رشته تحصیلی: معماری
  • شماره تماس: ۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۱۱
  • شماره نمابر: ---
  • پست الکترونیک: Jdavtalab@uoz.ac.ir