گروه شهرسازی

ایجاد رشته های مرتبط با شهر یکی از نیازهای ضروری جوامع امروزی است. با توجه به تحولات عظیم پیچیده اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی و ورود به قرن انقلاب شهرها، نیازهای جدیدی را در عرصه مدیریتی و برنامه ریزی شهری ایجاد کرده است.

در پاسخ به این نیازها و بالا بردن سطح کیفی زندگی در شهرها نیاز به آموزش و تربیت نیروی متخصص شهرسازی می باشد.

دانشگاه زابل در نتیجه سابقه تاریخی و درخشان شهرنشینی بیش از پنج هزار سال در منطقه سیستان، از سال ۱۳۸۹ با پذیرش ۵۰ دانشجو در رشته مهندسی شهرسازی در جهت توسعه و آبادانی این مرز و بوم اقدام نمود.

کلید واژه ها: ایجاد سال شهرسازی شهرها رشته نیازهای