گروه باستان شناسی

گروه باستان شناسی دانشگاه زابل در نیمسال دوم تحصیلی ۸۱-۱۳۸۰ با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی شروع به فعالیت نمود و سرانجام در بهمن ماه ۱۳۹۰ با عنایت به رشد کمی و کیفی دانشگاه، کارشناسی باستان شناسی جایگزین مقطع کاردانی باستان شناسی شد و با توجه به آثار متعدد و منحصر به فرد باستانی موجود در منطقه سیستان، دارای پتانسیل های بالقوه می باشد. و یکی از معدود گروهای آموزشی کشور است که برای کارآموزی دانشجویان خود از سازمان میراث فرهنگی کشور مجوز کاوش در تپه های طالب خان از تپه های اقماری شهر سوخته را دریافت نموده است که تاکنون (بهمن ۱۳۹۱) چهار فصل کاوش در تپه طالب خان صورت گرفته است. در نتیجه کاوش های صورت پذیرفته، آثار متعددی شامل: معماری، سفال، پیکرک و ... بدست آمده است. گروه باستانشناسی دانشگاه زابل با توجه به اینکه سیستان را بهشت باستان شناسان توصیف نموده اند دانشجویان را در طول ترم های تحصیلی با آثار باستانی سیستان (شهرسوخته، کوه خواجه و ... ) آشنا می نماید.

  • شماره تلفن مدیر گروه: ۳۱۲۳۲۰۱۴-۰۵۴
about
 
 
 
 
 

برخی فعالیتهای علمی و پژوهشی گروه باستان شناسی

 

فهرست
برگزاری سمینارها و سخنرانی های علمی باستان شناسی
ارائه مقالات متعدد علمی در سطح ملی و بین المللی
برگزاری کارگاه آموزشی و ...
 

کلید واژه ها: باستان گروه باستان گروه کاوش سیستان تپه آثار