تقدیر و تشکر از امور پشتیبانی دانشگاه بابت ارتقای فضای سبز محوطه دانشکده

۰۷ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۸:۰۸ کد : ۱۸۷ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۵۷

بدینوسیله مدیریت، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده آب و خاک از زحمات جناب آقای دکتر وحید راهداری سرپرست محترم امور پشتیبانی دانشگاه و جناب آقای دکتر ملک مهدی حجازی زاده، بابت بهبود فضای سبز و گل کاری محوطه دانشکده کمال تشکر و قدردانی را به عمل می آورند. امیدواریم با درایت و همکاری این بزرگواران، همچنان شاهد ادامه این روند رو به رشد باشیم.

کلید واژه ها: آقای دکتر دانشکده جناب سبز گل