گروه مرتع و آبخیزداری

گروه مرتع و آبخیزداری

مهندسی مرتع و آبخیزداری به مجموعه ای از علوم و فنون اطلاق می گردد که جهت تربیت افراد به منظور شناخت جوامع گیاهی، عوارض زمین، عوامل اقلیمی، آب، خاک، دام و همچنین علل تخریب و فرسایش مراتع و آبخیزها، بیابان و نیز اصلاح و توسعه مراتع و آبخیزها به کار می رود. این گروه از سال 1375 همزمان با تأسیس دانشکده منابع طبیعی دایر گردید و اقدام به پذیرش دانشجو در رشته مهندسی مرتع و آبخیزداری در مقطع کارشناسی و از سال 1383 نیز به پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی در رشته تکنولوژی مرتع و آبخیزداری اقدام نمود. از سال 1385 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی مرتع و آبخیزداری شرایط را جهت ادامه تحصیل دانشجویان کاردانی فراهم نمود. در حال حاضر گروه در سه گرایش از رشته مهندسی منابع طبیعی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. پس از موافقت وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از مهرماه 1384 این گروه اقدام به پذیرش دانشجو در رشته بیابانزدایی، از مهرماه 1388 در رشته آبخیزداری و از بهمن 1389 در رشته مرتعداری در مقطع کارشناسی ارشد نموده است.

این گروه در حال حاضر در مقاطع زیر دانشجو می‌پذیرد:

 

 

کارشناسی

مهندسی طبیعت

کارشناسی ارشد

مدیریت و کنترل بیابان

کارشناسی ارشد

علوم و مهندسی آبخیز - گرایش آبخیزداری شهری

کارشناسی ارشد

علوم و مهندسی آبخیز - گرایش حفاظت آب و خاک

کارشناسی ارشد

علوم و مهندسی مرتع - گرایش مدیریت مرتع

کارشناسی ارشد

علوم و مهندسی مرتع - گرایش اصلاح و احیا مرتع

 

 

کلید واژه ها: کارشناسی مقطع کارشناسی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد علوم مهندسی کارشناسی ارشد علوم مهندسی ارشد علوم مهندسی علوم مهندسی رشته مهندسی مهندسی مرتع