معرفی معاونت آموزشی

عین اله روحی مقدم
  • مرتبه علمی دانشیار
  • مدرک تحصیلی دکترا
  • شماره تماس 054-31232129
  • شماره نمابر ---
  • پست الکترونیک erouhimm@uoz.ac.ir