درباره دانشکده

 

 

 

دانشکده آب و خاک در سال 1389راه اندازی شد در حال حاضر دارای گروه های مهندسی آب و علوم خاک و مهندسی مرتع و آبخیزداری می باشد.
دانشکده در حال حاضردارای حدود سی عضو هئیت علمی تمام وقت و دانشجوی بورسیه در مقطع دکترا است. هم اکنون حدود550 دانشجو در سه مقطع تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا در این دانشکده مشغول به تحصیل می باشند.

رشته های تحصیلی

مقطع کارشناسی: مهندسی علوم خاک، مهندسی آب ، مهندسی مرتع وآبخیزداری
مقطع کارشناسی ارشد: کارشناسی ارشد علوم خاک، کارشناسی ارشد سازه های آبی، کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب ، کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ،کارشناسی ارشد مدیریت و کنترل بیابان، کارشناسی ارشد مدیریت منابع خاک- منابع خاک و ارزیابی اراضی,کارشاسی ارشدمدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری- شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه,کارشناسی ارشد آبخیزداری ،کارشناسی ارشد مرتعداری
مقطع دکتری: دکتری آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب