دوشنبه, 7 مهر 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ 
  • تعداد بازدید : 1200
اطلاعیه: قابل توجه كاركنان محترم دانشگاه (متقاضی اخذ پایه استحقاقی سالیانه)

به اطلاع کلیه همکاران محترم متقاضی اخذ پایه استحقاقی سالیانه می رساند جهت دریافت پایه مذکور نسبت به تکمیل فرم مربوطه بر اساس جدول ذیل قبل از تاریخ ترفیع پایه استحقاقی (تاریخ اجرای آخرین حکم ترفیع پایه استحقاقی قابل مشاهده از لیست احکام سیستم پویا) اقدام و مدیر واحد پس از بررسی و تائید فرمها نسبت به ارسال آنها به صورت محرمانه جهت بررسی و اقدام بعدی به حوزه اداری اقدام نمایند.

                  

گروه

مربوط به

یک

مدیر –  معاون مدیر

دو

رئیس اداره و کارشناس مسئول

سه

کارشناس و کاردان

چهار

مشاغل پشتیبانی

امتیاز :  ۴.۱۷ |  مجموع :  ۶

برچسب ها

    V5.6.1.0