دوشنبه, 7 مهر 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ 
  • تعداد بازدید : 542
اولین نشریه علمی دانشگاه زابل به زمره مجلات علمی معتبر كشور پیوست

به گزارش روابط عمومی دانشگاه زابل؛ نشریه "تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی" متعلق به دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل در ارزیابی سال ۱۳۹۸ دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم به عنوان نشریه علمی با رتبه (ج) پذیرفته شد.

امتیاز :  ۳.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    V5.6.1.0