شنبه, 4 بهمن 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ 
  • تعداد بازدید : 1454
تالیف و ترجمه ی هشت عنوان كتاب توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه زابل در سال 1398

به گزارش روابط عمومی دانشگاه زابل؛

حمایتِ متعهدانه دانشگاه زابل ازانگیزه و تلاش اعضای هیات علمی خود در توسعه مرزهای دانش و تشویق آنان به ارائه آثار علمی و پژوهشی ارزنده؛ تالیف 4 عنوان کتاب فارسی و انگلیسی و ترجمه ی 4 عنوان کتاب مرجع بین المللی توسط اعضای هیات علمی این دانشگاه در سال 1398 را در پی داشته است.

با عنایت به اولویت ها و خط مشی های دانشگاه زابل در گسترش رویکردهای پژوهش مدار و با توجه به ضرورت تالیف، ترجمه، تصنیف و تدوین کتب و مجلات علمی و جایگاه آن در ارتقای سطح کیفی جامعه دانشگاهی؛ معاونت پژوهش و فناوری این دانشگاه توانسته است با اجرای سیاست های مرتبط با گسترش و تسهیل چاپ آثارعلمی و تخصصی پژوهشگران دانشگاه؛ به تلاش های صورت گرفته در چارچوب اهداف مبتنی بر رونقِ نشر و نگارش آثار علمی رنگ عینیت ببخشد و با تشویق وایجاد انگیزه، تعداد کتب ترجمه و تالیفی توسط اعضای هیات علمی این دانشگاه را به شمارِ نشر هفت عنوان کتاب در سال 1398 ارتقا دهد.

 

 

 

 

 

 

امتیاز :  ۴.۶۰ |  مجموع :  ۵

برچسب ها

    V5.6.1.0