شنبه, 4 بهمن 1399


  پژوهشکده کشاورزی

  با توجه به مزارع وسیع 6000 هکتاری متعلق به دانشگاه در حاشیه چاه نیمه‌های سیستان و اجرای انواع طرح‌های کشاورزی، دامپروری و زراعی در این مزارع و نیز با عنایت به وجود اعضاء هیأت علمی مجرب و متخصص در زمینه های مختلف کشاورزی در دانشگاه شورای گسترش آموزش عالی در سال 1376 موافقت اولیه خود را با ایجاد پژوهشکده کشاورزی وابسته به دانشگاه زابل اعلام نمود که با توجه به گسترش و توسعه فعالیت‌ها در پژوهشکده مذکور، نهایتاً در سال 1382 شورای مذکور با ایجاد پژوهشکده کشاورزی با دو گروه پژوهشی اقتصاد کشاورزی و زراعت و اصلاح نباتات در دانشگاه زابل موافقت قطعی به عمل آورد.


  پژوهشکده کشاورزی
  اخبار پژوهشکده کشاورزی
     

  گروه دورانV5.6.1.0