چهارشنبه, 25 فروردين 1400
نمابر شماره داخلی شماره تماس عنوان
31232020 2020 31232020 ریاست دانشکده
--- 2021 31232021 معاونت آموزشی
--- 2022 31232022 آموزش
--- 2023 31232023 گروه برق
--- 2024 31232024 گروه مکانیک
--- 2025 31232025 گروه عمران
--- 2026 31232026 گروه کامپیوتر
--- 2027 31232027 گروه نقشه برداری

ارسال نظرات
نظرات و درخواستهای خود را اينجا بنويسيد

لطفا توضيحات مورد نظر خود را وارد کنيد:
متن پيام
چگونه با شما ارتباط برقرار کنيم:
ايميل شما:
نام شما (انتخابي)
تلفن:
فاکس/نمابر:
  ارسال  پاک 

گروه دورانV5.6.1.0