جمعه, 9 اسفند 1398

شبیه سازی الگوی تقسیم آب اراضی کشاورزی رودخانه سیستان با استفاده از مدل HEC-RAS

رفعت، شهریار

استاد راهنما: فرزاد حسن پور.- اساتید مشاور: مهدی مطلبیان، میثم امیری.- کارشناسی ارشد( پردیس خودگردان، گروه مهندسی آب، رشته مهندسی منابع آب)؛ 1393

دریافت فایل چکیدهامتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها